Haberler/DuyurularEtkinlik Takvimi

< �ubat 2019 >
Pt Sa �a Pe Cu Ct Pa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Sanatta Yeterlik

Seramik Sanatta Yeterlik Programı Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Bu programa öğrenci seçmek için gerekli olan şartlar her yıl belirlenen değişikliklere göre düzenlenir. 2007 tarihli şartlara göre;

Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; lisans veya yüksek lisans mezunu olması, lisansa dayalı başvurularda en az 2.70/4.00 (67.5/100) lisans not ortalamasına, yüksek lisansa dayalı başvurularda en az 3.00/4.00 (75/100) yüksek lisans not ortalamasına sahip olması, ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 70 standart puan veya GRE veya GMAT sınavlarından üniversite yönetim kurulunca kabul edilen eşdeğer puanı alması ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), TOEFL veya İELTS sınavlarından birinden en az 60 veya eşdeğeri puan alması gerekir. Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan adaylar, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri, öğrenim görecekleri yabancı dil dışında üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen diğer dillerden birinden en az 60 veya eşdeğeri puan almaları gerekmektedir. Adayların başarı notu; ALES puanının % 50'si, yabancı dil puanının % 25'i ve lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %25'i alınarak hesaplanır.

Doktora bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan adaylarda, öğrenim görecekleri yabancı dil dışındaki dil puanı dikkate alınır. Konservatuara ve Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından, adayların başarı notu; yabancı dil puanının % 20'si, lisans not ortalamasının % 30'u ve en az 60 puan olmak koşuluyla yetenek sınav sonucunun % 50'si alınarak hesaplanır. Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.

Gerektiğinde ilgili anabilim dalının özelliğine bağlı olarak; başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil puan koşulunun yükseltilmesi ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ile üniversite yönetim kurulunca yapılır. Doktora programlarına ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır. Öğrencilerin zorunlu olarak belirtilen derslerden başarılı olmaları, araştırma ve uygulamaya dayalı özgün bir tez ve sergi hazırlamaları gerekmektedir. Ayrıca bu sanatsal araştırmayı jüri önünde sözlü olarak savunmaları da istenmektedir. Sanatta yeterlik eğitimi, yüksek lisansın ardından 4 yılı kapsamaktadır

daha detaylı bilgi http://www.gse.anadolu.edu.tr/sanatta-yeterlilik-program%C4%B1/seramik-0 adresinden edinilebilir.